OVER ONS

Stichting Dierenwelzijn Walcheren is opgericht in februari 2020 en komt voort uit een gebrek aan een dierenambulance in gemeente Vlissingen en de al bestaande Stichting Dierenvoedselbank Walcheren. De naamsverandering zorgt ervoor dat de stichting verder kan gaan dan enkel diervoer uitgeven voor dieren van minima. Eind maart 2020 kreeg de stichting een gloednieuwe dierenambulance in bruikleen van Stichting Dierenlot. Ondanks de coronacrisis is de stichting toch gaan zoeken naar vrijwilligers en manieren om de vrijwilligers te instrueren. Sinds 15 april is de dierenambulance officieel op de weg te vinden. Met een gemiddelde van 90 ritten per maand blijkt toch dat de nood hoog is.
De dierenvoedselbank is nog steeds onderdeel van Stichting Dierenwelzijn Walcheren. Met ongeveer 100 leden ( en daarbij 350 dieren) worden wekelijks geholpen met diervoer tijdens een uitgiftedag. We verzorgen een koffietafel zodat de mensen ook de nodige aandacht krijgen en indien nodig ook hulp bij allerhande zaken. 

In de komende jaren zal Stichting Dierenwelzijn Walcheren trachten een beter dierenwelzijn te creëren op Walcheren door samenwerkingen aan te gaan met overheidsinstanties, dierenartsen en dierenwelzijnorganisaties. Plannen voor de komende jaren zijn o.a. castratie-acties en chipacties voor huisdieren, TNR-acties op de vele campings op Walcheren, kortingen bedingen op dierenartskosten voor minima.
Voor onze eigen vrijwilligers zorgen we voor diverse trainingen en scholing op gebied van dierenwelzijn en basis medische handelingen bij noodsituaties.

Stichting Dierenwelzijn Walcheren is geheel afhankelijk van giften, donaties en sponsoring