Meteen naar de inhoud

Lidmaatschap van de Dierenvoedselbank van Stichting Dierenwelzijn Walcheren is onderhevig aan regels.

Om in aanmerking te komen voor ondersteuning van voer voor uw huisdieren dient  u aan de volgende criteria te voldoen :

·        U dient aantoonbaar minima te zijn. Dit wordt aangetoond  door een verwijsbrief volledig in te laten vullen door uw financiële hulpverlener, Orionis,
Voedselbank Walcheren, Maatschappelijk Werk, Schuldhulpverlening
 U bent woonachtig op Walcheren.

·        U staat niet ingeschreven bij een andere dierenvoedselbank, bijvoorbeeld “wie vult mijn bak”.

·        De leeftijd van de in uw bezit zijnde huisdieren is niet jonger dan 1 jaar.

·       Tijdens het lidmaatschap mogen er op geen enkele wijze extra huisdieren bijkomen, dan in beginsel is aangegeven in de verwijsbrief.

·        U dient over een account op Facebook (FB) te beschikken en deze regelmatig te (laten) bekijken.

Daarnaast zijn de onderstaande regels van toepassing:

·        Door het invullen van alle gegevens op de verwijsbrief gaat u ermee akkoord dat deze gegevens opgenomen worden in een database van Stichting Dierenwelzijn Walcheren. Deze gegevens worden enkel verwerkt door Stichting Dierenwelzijn Walcheren en zullen NOOIT verstrekt worden aan derden. Deze  gegevens worden tot 1 jaar na beëindiging van het lidmaatschap  bewaard. Daarna worden ze verwijderd.

·       U dient een originele ingevulde verwijsbrief in te leveren bij Stichting Dierenwelzijn Walcheren, dus geen kopie of ingescande bijlage in een e-mail, tenzij dit door uw hulpverlener zelf wordt verstuurd via het officiële e-mailadres van de hulpverlenende instantie. Het originele formulier kunt u (laten) verzenden naar “Stichting
Dierenwelzijn Walcheren”, Postbus 155, 4380 AD Vlissingen. De hulpverlener zelf kan het formulier mailen naar dvb@dierenwelzijnwalcheren.nl

·        Als u al ingeschreven staat bij een andere dierenvoedselbank dient u een keuze te maken. Ondersteuning van beide dierenvoedselbanken is verboden. Als  blijkt dat u toch van 2 dierenvoedselbanken hulp krijgt, wordt u bij beiden uitgeschreven en is hulp door beiden niet meer mogelijk.

·        Materiaal en voer welke verstrekt wordt door Stichting Dierenwelzijn Walcheren is voor persoonlijk gebruik. Deze middelen mogen NIET verkocht of weggegeven worden aan derden. Heeft u het niet (meer) nodig, dan geeft u het terug aan Stichting Dierenwelzijn Walcheren. Voer wat niet gegeten wordt, graag aangeven en retourneren. MEDICATIE WORDT NIET VERSTREKT!

·        Bij toelating tot de dierenvoedselbank van Stichting Dierenwelzijn Walcheren moet u er rekening mee houden dat uitgifte maandelijks of 2-maandelijks plaatsvindt. Hiervoor wordt een jaarkalender opgesteld, welke op de FB pagina geplaatst wordt. Het voer wordt maandelijks of 2-maandelijks op uw huisadres op zaterdagen tussen 13.00 uur en 17.00 uur bezorgd. Definitieve gegevens omtrent bezorging worden vooraf aangekondigd via de besloten FB groep van de dierenvoedselbank.

·       U dient zelf aanwezig te zijn om het voer op uw eigen adres te ontvangen. Stichting Dierenwelzijn Walcheren vraagt een kleine bijdrage van € 2,– per bezorging.

·       Er is voer beschikbaar voor kleine huisdieren, zoals hond, kat, volièrevogels, knaagdieren en vissen. Het voer wat Stichting Dierenwelzijn Walcheren van derden ontvangt en aan u uitgeeft kan tegen of net over de houdbaarheidsdatum zijn. Wij controleren zoveel mogelijk of het voer nog goed is, maar onze vrijwilligers zijn ook mensen en kunnen dit per ongeluk over het hoofd zien. Controleer bij ontvangst  of het voer nog goed is. Zo niet, dan kunt u dit aangeven bij ons.

·       Stichting Dierenwelzijn Walcheren kan niet voldoen aan de vraag om specifiek voer of voer van een specifiek merk. Medisch voer is wel beschikbaar, maar zal alleen met een dierenartsverklaring uitgegeven mogen worden. Dit om uw dier te beschermen tegen verkeerd voer.

·        Deelname is op eigen risico en Stichting Dierenwelzijn Walcheren is derhalve NIET aansprakelijk voor het ziek worden door het geven van (verkeerde) voeding uitgegeven door ons.

·       Directe beëindiging van het lidmaatschap kan het gevolg zijn van de volgende situaties : U heeft geen hulp meer nodig, u bent 3 x niet thuis zonder voorafgaande opgave van een geldige reden, u vertoont onacceptabel gedrag jegens vrijwilligers en/of leden of de Stichting, u weigert om de bijdrage van € 2,– te voldoen, u pleegt fraude bij ons, u heeft extra dieren in huis genomen.

·        Elk eerste kwartaal van het jaar wordt  er een controleformulier uitgereikt. Deze dient naar waarheid door uw hulpverlener en u zelf ingevuld en ondertekend te worden en voor de uiterste gevraagde datum weer ingeleverd te worden bij Dierenwelzijn Walcheren. Als na het verstrijken van deze datum uw formulier
niet door Stichting Dierenwelzijn Walcheren is terugontvangen, wordt uw lidmaatschap direct beëindigd.