Meteen naar de inhoud

VRAGEN EN ANTWOORDEN (FAQ)

Vogels

Nee. Dode vogels die zich op eigen terrein bevinden dienen door de eigenaar of de beheerder van dit terrein te worden verwijderd. U kunt ze opruimen door ze te begraven of in de afvalcontainer te doen. Draag handschoenen, uit hygiënisch oogpunt.

Niets. Dode vogels die langs de snelweg liggen worden door Rijkswaterstaat verwijderd.

Zet de vogel in een doosje of in iets anders waar het niet uit kan. Gaat het om een roofvogel of raakt u het dier liever niet aan, zet er dan een doos, een wasmand of iets anders overheen. Belangrijk is dat de vogel niet weg kan vliegen of wegzwemmen (watervogels). Bel daarna ons. Wij zullen u vragen of de vogel ergens in zit en een aantal vragen stellen over de toestand van de vogel. Daarna wordt met u overlegd wat er het best gedaan kan worden. In de meeste gevallen zullen we de vogel bij u ophalen en naar het vogelasiel brengen. Maar soms is een paar uur bescherming in een donkere doos ook al voldoende om een raamslachtoffer op te laten knappen. Uiteraard kunt u de vogel ook zelf naar het vogelasiel brengen.

 • Post- en sierduiven hebben in Nederland een ring om hun pootje (voetring), hierop staat een cijfer- en lettercombinatie.
 • Tik op de website van het NPO deze cijfer- en lettercombinatie in.
 • Neem contact op met de eigenaar, de meeste duivenhouders komen hun vogel graag ophalen.
 • Lukt het niet, bel ons dan, 070-3282828

Wanneer u een jonge vogel hulpeloos aantreft in het bos of in uw tuin, betekent dit nog niet altijd dat het ook werkelijk zo hulpeloos is. Jongen van broedvogels in open nesten zoals merels, lijsters of houtduiven verlaten meestal vroeg het nest. Zij leren vervolgens pas vliegen. De ouders zijn dan echter altijd in de buurt en u kunt dan ook het beste het jong met rust laten en de situatie op afstand observeren. Indien het jong zich echter in een gevaarlijke situatie bevindt (op straat bijv.) of nog te jong is om voor zijn eigen veiligheid en voedselvoorziening in te staan (verenkleed onvolledig, geen staart, nog in donskleed, kunt u naar het nest zoeken en het dier erin terug zetten. De ouders zullen het niet uitstoten zoals dat bij zoogdieren het geval is.

Wanneer belt u ons (06-48421717)?

 1. Als het jong gewond is,
 2. Als het helemaal doorweekt is,
 3. Als het nest zodanig stuk is dat het niet meer hersteld kan worden,
 4. Als u vermoedt dat beide ouders verongelukt zijn,
 5. Als het jong al een hele dag niet meer is gevoerd door de ouders.

Huisdieren

Dit kunt u melden bij ons. Belangrijk is dan wel dat u de plek waar het dier ligt zo nauwkeurig mogelijk kunt doorgeven. Let hierbij op het eerstvolgende kilometerpaaltje. Wij gaan na of het dier zich in het gebied bevindt waar wij rijden. Het kan zijn dat we u naar een andere dierenambulance verwijzen.

Dit kunt u melden bij ons. Belangrijk is dan wel dat u de plek waar het dier ligt zo nauwkeurig mogelijk kunt doorgeven. Let hierbij op het eerstvolgende kilometerpaaltje. Wij gaan na of het dier zich in het gebied bevindt waar wij rijden. Het kan zijn dat we u naar een andere dierenambulance verwijzen.

Laat het dier niet alleen. Een gewond dier dat zich nog kan verplaatsen, zal dit zeker doen. De verwondingen kunnen hierdoor verergeren en in het ergste geval kan het dier niet meer worden gevonden. Probeer het dier te vangen en in huis, een schuur, een afgezette tuin of een garage te houden. Kijk of het dier een zichtbaar identificatiekenmerk heeft, zoals een halsband met penning waar het adres op staat. Heeft u een adres en telefoonnummer probeer dan onmiddellijk de eigenaar te bereiken. Heeft het dier geen halsband of is de eigenaar niet te bereiken, belt u dan naar ons: 06-48421717

Dierenmishandeling of -verwaarlozing kunt u melden bij het Landelijk Meldnummer Dierenmishandeling 144.

U kunt uw vermiste huisdieren opgeven bij organisaties die tot doel hebben vermiste huisdieren weer te verenigen met hun eigenaar. Melding vermiste en gevonden dieren:

Amivedi Walcheren : 088-0064682

Betreft het honden, dan kunt u bellen met 06-48421717 en verzoeken om het vang- en zoekteam van Dierenwelzijn Walcheren in te zetten(kosten €50,00)

Ook kunnen wij u helpen met inzet van hondenzoekteam THON.

Betreft het katten, dan kunt u de volgende stappen ondernemen, na melding maken bij Amivedi.

1. Maak posters/flyers en verspreid deze in jouw buurt (kan gratis bij het aanmaken van een profiel op amivedi.nl)
2. Zet de (vuile) kattenbak buiten
3. Informeer buren en bekenden om mee uit te kijken
4. Ga bij schemer door de wijk lopen en roep uw kat. Luister goed bij schuurtjes in de buurt.
5. Rammel met voer of snoepjes, iets wat de kat gewend is.

 

Nee. wij verwijzen graag door naar Dierenasiel Walcheren, Vogel en knaagdieropvang De Mikke of Stichting Scheldekat

Als Dierenambulance kunnen wij uw dier niet opvangen of bemiddelen bij herplaatsingen. Als het om een hond of kat gaat, kunt het dierenasiel bellen om te vragen of zij uw dier als afstandsdier willen opnemen. Als het om een konijn of knaagdier gaat, kunt u de knaagdierenopvang de Mikke inschakelen

Ja. Uw gemeente is verantwoordelijk voor gevonden huisdieren binnen de gemeentegrenzen. Wij controleren of het dier een chip heeft om op die wijze de eigenaar te achterhalen. Mocht dit niet het geval zijn geven wij de beschrijving van het dier door aan Amivedi. Wij brengen het overleden dier naar het asiel en die blijft daar voor maximaal 2 weken zodat de eigenaar het dier kan terugvinden.

In het wild levende dieren

Konijn: Als u een hol vindt van wilde jonge konijntjes en de moeder is nergens te zien, is het beter het hol niet te verstoren. Het is normaal dat de moeder niet in de nabijheid van het nest is. Graaft u per ongeluk een hol open en ziet u babykonijntjes, maak het hol dan snel weer dicht en laat het verder met rust. Vindt u een konijntje dat niet groter is dan een volwassen vuist, kunt u het best contact opnemen met ons. Probeer de diertjes warm te houden (bijv. in een handdoek). Geef jonge konijnen vooral nooit melk of ander voedsel. 

Haasje: Als u een haasje in een weiland vindt kunt ervan uitgaan dat het nooit ver van het nest is. Een haasje zal niet wegrennen maar in elkaar duiken. Het is heel normaal dat een haasje al heel jong alleen wordt aangetroffen. Haasjes worden namelijk, in tegenstelling tot konijnen, geboren met de oogjes open en een volwaardige vacht. Als ze geboren worden kunnen ze meteen lopen en verlaten ze vrijwel direct het nest. De jongen krijgen nog gedurende twee weken, twee keer per dag eten van de moeder. Daarna moeten ze al op eigen benen staan. Raak het haasje niet aan. Zodra een haasje wordt opgepakt, wordt hij nooit meer door zijn moeder geaccepteerd.

Het is niet eenvoudig te beoordelen of een egel hulp nodig heeft of niet. In de volgende gevallen kunt u ons het beste bellen om te overleggen. Zorgt u er wel voor dat het dier ergens in of onder zit, waar het niet weg kan.

 1. Een egel waar veel vliegen omheen zwermen.
 2. Een egel die zichtbaar gewond is.
 3. Een egel die zich moeizaam voortbeweegt, loopt te slingeren of omvalt. Het dier is waarschijnlijk ernstig verzwakt door ziekte en/of voedselgebrek.
 4. Een egel die op zijn zij of plat op zijn buik ligt en zich bij aanraking niet of nauwelijks oprolt, slap is en koud aanvoelt.
 5. Egels die verstrikt zitten in een net, in een gat zijn gevallen of in een vijver. Vaak kunnen zij zich niet op eigen kracht bevrijden.
 6. Jonge egels die u overdag aantreft en waarvan u vermoedt dat de moeder er niet meer voor zorgt.

Geef de egel vooral nooit melk of ander voedsel.

Bij hevige storm of bij het omhakken van bomen gebeurt het wel eens dat een nest van jonge eekhoorns beschadigd of vernield wordt. Wanneer u een dergelijk nest op de grond aantreft, bel ons dan, 06-48421717. Probeer de diertjes warm te houden (bijv. in een handdoek). Geef jonge eekhoorns vooral nooit melk of ander voedsel.

Jonge vossen komen normaal gezien niet uit hun hol. Wanneer u toch een ziek of gewond exemplaar tegenkomt, neem dan zo snel mogelijk contact op met ons. Raak een vos nooit aan, zij kunnen besmet zijn met de vossenlintworm die ook besmettelijk is voor de mens. Bent u toch in aanraking gekomen met een vos, was dan zo snel mogelijk uw handen en kleren. Bedenk ook dat een vos een zeer schuw dier is en gemakkelijk kan bijten. Blijf dus uit de buurt!

Doneren

U kunt ons steunen met een financiële bijdrage, waarvan wij de hoogte graag aan u overlaten. U kunt een bedrag overmaken op bankrekeningnummer NL35RABO0323454267 (rabobank)

Het is goed om te weten dat onze stichting door de Belastingdienst als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) wordt erkend. Daarom hoeven wij geen schenkbelasting te betalen over de giften. Uw financiële bijdrage komt dus geheel ten goede aan het vervoer, opvang en verzorging van zieke en gewonde dieren in Vlissingen en omstreken.Daarbij mag u giften aan onze stichting aftrekken bij uw aangifte inkomstenbelasting.

Ja,voor de dierenvoedselbank van Dierenwelzijn Walcheren kunt u altijd voer en dierbenodigdheden doneren. 
Bel even voor een afspraak met 06-14457500

Dit kan bij ons ook!  Wij hebben overeenkomsten met diverse online webshops en initiatieven.
Klik op onderstaande afbeeldingen en u doneert middels uw aankoop. (bij sponsorkliks zelfs bij 300+ webshops) en het kost u niks extra’s