Ga naar de inhoud
knobbelzwaan
Dierenwelzijn Walcheren

Dierenwelzijn Walcheren

Vogelgriep

Wat is vogelgriep?

Vogelgriep (Aviaire Influenza, AI) is een verzamelnaam voor verschillende griepvirussen. Er bestaat een milde en een gevaarlijke vorm. De gevaarlijke vorm wordt ook wel klassieke vogelpest genoemd. De meeste virussen zijn van de milde variant; Laag Pathogene Aviaire Influenza (LPAI). Dieren vertonen daarbij lichte ziekteverschijnselen. Bij vogelgriep van het type H5 of H7 kan dit echter veranderen in de zeer besmettelijke variant; Hoog Pathogene Aviaire Influenza (HPAI). Om die reden worden bedrijven ook bij een H5 of H7 uitbraak van de milde vorm geruimd.

Kunnen mensen ziek worden van vogelgriep?

Sommige varianten van de vogelgriep zijn overdraagbaar op mensen (zoönose). Vogelpest, de gevaarlijke variant van vogelgriep (HPAI) vormt een risico voor de volksgezondheid. Direct contact met besmet pluimvee kan leiden tot ernstig verlopende infecties bij mensen. De vrees bestaat dat het virus zodanig verandert dat het zich makkelijk onder mensen kan verspreiden. Dat kan dan leiden tot een wereldwijde griepepidemie, een zogenaamde pandemie.

Hoe verspreidt vogelgriep zich?

Voor Nederland is vogelgriep een voortdurende en onvoorspelbare bedreiging. Vooral pluimvee dat buiten wordt gehouden vormt een belangrijk risico. Deze dieren kunnen in direct contact komen met mogelijk besmette wilde (water)vogels. Aangezien steeds meer pluimvee vrije uitloop kent, zal het risico op vogelgriep in Nederland toenemen. Verder vormt de (illegale) import van siervogels een risico. De kans dat vogelgriep via de import van pluimvee, broedeieren en pluimveeproducten naar Nederland komt is vermoedelijk klein.

wat te doen als u dode vogels aantreft?

Niet elke dode vogel is het gevolg van de heersende vogelgriep. Mocht u dode vogels aantreffen dan kunt u dit bij verschillende instanties melden, afhankelijk van de gevonden dode vogelsoort en van het aantal dood aangetroffen vogels.

Drie of meer watervogels, of twintig of meer andere vogels op één plek?

Wanneer u meer dan de genoemde aantallen dode vogels op één plek aantreft, kunt u de vondst melden bij het Landelijk meldpunt dierziekten via (045) 546 31 88. Zie ook de website van de NVWA. Raak deze vogels niet zelf aan!

Minder dode vogels op één plek?

Ziet u minder dan drie dode watervogels of minder dan twintig dode vogels van welke soort dan ook, dan kunt u dit melden bij Dutch Wildlife Health Centre via een meldingsformulier.

Hoe herkent u vogelgriep?

U herkent vogelgriep aan luchtwegaandoeningen en een verlaagde eiproductie. Dan heeft u waarschijnlijk te maken met de laagpathogene variant. Gaan veel van uw dieren dood? Dan kan er sprake van zijn van de hoogpathogene variant.

Laagpathogeen betekent dat het virus nog niet zo besmettelijk is voor mens en dier. Bij H5 en H7 kan de laagpathogene variant muteren naar de hoogpathogene variant, die veel schadelijker is. Daarom bestrijdt en monitort de NVWA vooral de varianten H5 en H7.

Ziekteverschijnselen van vogels bij vogelgriep

Na infectie worden vogels snel ziek. Vaak al binnen enkele uren tot 3 dagen. De eerste symptomen zijn:

 • algehele duidelijke sloomheid
 • de dieren maken geen geluid meer.

In een later stadium is het volgende te zien bij deze dieren:

 • ademhalingsproblemen
 • plotselinge sterfte
 • daling water- en voeropname
 • legdaling
 • windeieren en bleke schalen
 • diarree
 • zwelling en blauwkleuring van kam, lellen en poten
 • oogontstekingen
 • zenuwverschijnselen

Opruimtips

Wie ruimt een dode vogel op als deze niet kan blijven liggen? Hier is (helaas) geen algemeen telefoonnummer voor te geven, omdat dit afhangt waar het dode wilde dier ligt.

 • Tuin, balkon, eigen terrein > Eigenaar of beheerder van terrein (draag wegwerphandschoenen, was je handen met water en zeep en droog daarna goed)
 • Lokale weg of lokaal water > Gemeente (sommige gemeenten hebben dit uitbesteed aan de dierenambulance)
 • Provinciale weg > Provincie
 • Provinciaal water > Waterschap (www.waterschappen.nl/mijn-waterschap)
 • Rijks water of (auto)snelweg > Rijkswaterstaat, tel: 0800 8002
 • Langs het spoor > Prorail, tel: 0800 77 67 245

Bronnen :

WUR
NVWA